Healingpraktijkmarielle, gevestigd aan de Duizendschoonstraat 24a, 3051SE Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:

Healingpraktijkmarielle, Duizendschoonstraat 24a, 3051 SE Rotterdam 0645642387

Persoonsgegevens die Healingpraktijkmarielle verwerkt:

Healingpraktijkmarielle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Healingpraktijkmarielle en/of omdat je deze gegevens zelf aan Healingpraktijkmarielle hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Healingpraktijkmarielle verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over jouw activiteiten op de website van Healingpraktijkmarielle
• Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Healingpraktijkmarielle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van de nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is
• Om diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Healingpraktijkmarielle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart

Healingpraktijkmarielle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Healingpraktijkmarielle hanteert de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > 5 jaar
Personalia > 5 jaar
Adres > 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Healingpraktijkmarielle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Healingpraktijkmarielle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Healingpraktijkmarielle van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@healingpraktijkmarielle.nl
Healingpraktijkmarielle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@healingpraktijkmarielle.nl
Healingpraktijkmarielle heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.